De balieochtenden van ROTHENBERGER hebben reeds plaatsgevonden.