Een goed ventilatiesysteem is van essentieel belang voor een gezond binnenklimaat. Een goede afstemming tussen de verschillende onderdelen – onder meer kanalen, roosters, geluiddempers, ventilatoren – is cruciaal.

Luchtbehandelingskasten worden voor grotere luchthoeveelheden toegepast en kunnen eventueel de lucht ook verwarmen, koelen of ontvochtigen. 

Roosters en kanalen
De selectie en positie van een luchtrooster bepaald in grote mate hoe het comfort van het binnenklimaat ervaren wordt. De juiste kanaaldiameter zorgt ervoor dat er geen onnodige energie verbruikt wordt en er geen tocht- of geluidsoverlast is.

WTW
Warmteterugwin units (WTW) worden toegepast om het energieverbruik door ventileren te minimaliseren. WTW units zijn voorzien van filters, zodat ze ook de buitenlucht zuiveren.  Bij warmteterugwinning wordt gebruik gemaakt van mechanische toe- en afvoer. Hierdoor zijn er altijd gegarandeerde debieten. Door de toepassing van een WTW is er voorverwarming van de toegevoerde lucht en een tochtvrije toevoer mogelijk.

Een ander voordeel van WTW is dat het een energiezuinige oplossing is. De warmte blijft immers binnen het gebouw en gaat niet verloren.

Ventilatoren
De selectie van een ventilatiebox vindt plaats op basis van de benodigde ventilatiecapaciteit. De capaciteit van een ventilator is afhankelijk van het drukverschil in het kanalensysteem. De tegendruk in het ventilatiesysteem ontstaat door het drukverschil dat de lucht in de dempers, kanalen en roosters ondervindt.