Het distributiesysteem zorgt er voor dat water, opgewekte warmte of koude op het gewenste tijdstip in de juiste hoeveelheid bij het (afgifte)systeem komt. Pompen zorgen daarbij voor de circulatie door de leidingen. Er zijn verschillende type pompen, waaronder;

Circulatiepomp
Een circulatiepomp zorgt ervoor dat het water door de cv installatie gaat stromen. De afsluiters in de installatie zorgen ervoor dat alle apparaten de juiste hoeveelheid water krijgen.

Een goede selectie van de circulatiepomp zorgt voor een goede werking van de installatie tegen optimale kosten, zowel betreffende investering als gedurende het gebruik. Om een circulatiepomp goed en effectief te kunnen laten werken is hoogwaardige techniek in de pompen verwerkt.

Afvalwaterpomp
Een afvalwaterpomp kenmerkt zich door een afwijkende waaier die het mogelijk maakt langvezelige, vaste bestanddeeltjes of gas- en lucht houdende media te verpompen. Grote afvalwaterpompsystemen kunnen grote niveauverschillen overbruggen en kunnen zijn uitgevoerd met dubbele pompen.

Deze afvalwaterpompinstallaties worden gebruikt in openbare gebouwen, hotels, restaurants, scholen en ziekenhuizen. De bedrijfszekerheid is hier dan ook van groot belang.

Dompelpomp
Dompelpompen worden vaak gebruikt voor het drooghouden van putten, schachten en kelders. Ook kunnen ze gebruikt worden voor het verpompen van oppervlakte- en regenwater, voor drainage en voor ontwatering van tunnels en viaducten.

Daarnaast kunnen ze toegepast worden voor waterafname uit rivieren of reservoirs. Zoals de benaming doet vermoeden, kunnen deze pompen geheel onder vloeistofniveau functioneren.