Een warmtepomp haalt warmte energie uit de omgeving (uit water, lucht of de bodem). Deze ‘gratis’ warmte wordt gebruikt om via het verwarmingssysteem woningen en andere panden te verwarmen. Er zijn een aantal types: een grond-water warmtepomp, water-water warmtepomp, lucht-lucht warmtepomp en een lucht-water warmtepomp. In specifieke gevallen is er subsidie beschikbaar voor de aankoop.

Maximaal voordeel
Om een warmtepomp te kunnen installeren en het voordeel er maximaal uit te halen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo moet de woning voldoende geïsoleerd zijn en moeten er vloerverwarming, convectoren of specifieke radiatoren aanwezig zijn. Dit omdat het rendement van een warmtepomp het hoogst is bij een laag temperatuur verwarmingssysteem (LTV).

Zo selecteer je de juiste warmtepomp
Voor de selectie van de juiste warmtepomp is informatie over het benodigde verwarmingsvermogen en het tapwater verbruik benodigd. Met deze informatie kan niet alleen de juiste warmtepomp maar ook het bijbehorende afgifte systeem en eventuele bodembron worden geselecteerd. Een onjuiste selectie van een van deze componenten kan leiden tot een negatief effect op het comfort, maar ook op het rendement.