Het koelbedrijf wordt gestart aan de hand van een aantal factoren: dit zijn onder andere de buiten temperatuur en de tijdsduur van een lage of hoge buitentemperatuur. etc. Wanneer de consument zelf kan gaan schakelen naar koelen of verwarmen, kan het energieverbruik sterk toenemen. Daarom is het verstandig om het omschakelen van verwarmen naar koelen of van koelen naar verwarmen door de regeling van de warmtepomp te laten doen.

Hou rekening met de kosten van het elektriciteitsverbruik. Een boiler die door een warmtepomp wordt opgewarmd verbruikt veel minder elektrische energie dan bijvoorbeeld een elektrische boiler of een elektrisch doorstroomtoestel. Natuurlijk zijn er situaties waarbij een elektrisch doorstroomtoestel een prima oplossing biedt, maar het opwarmen van tapwater met behulp van een warmtepomp is energie zuiniger.

Naast de Rc waarde is het afgiftesysteem van de woning ook belangrijk. Voor een all-electric WP is een laagtemperatuur afgifte nodig. Maar wanneer de Rc waarde van een woning lager is dan 2,5 dan zou een hybride oplossing meer voor de hand liggen.

Beiden omdat het op de COP (Coëfficiënt Of Performance) van de warmtepomp een heel klein voordeel geeft de aanvoer temperatuur iets te verlagen. Als de consument/gebruiker comfort klachten ervaart, dan heeft hij gelijk. Ook moet het verwarmingstoestel nog genoeg afgeven om de ruimte op temperatuur te brengen.

De ketel moduleert inderdaad echter dan wel tot de ingestelde temperatuur. Hoe lager deze ingestelde temperatuur is, hoe minder hoog de ketel dan zal gaan stoken.

Dit ligt heel erg aan de extra isolatie die deze strips leveren (R-waarde) t.o.v. de reeds aanwezige isolatiegraad. Bij een Rc-waarde van circa 1,3 is het advies om eerst te gaan na-isoleren. Hiermee beperk je al veel van je vermogensvraag.

Dat is ook mogelijk uiteraard. We hebben het hier over duurzame oplossingen. Enkel overgaan van gas naar electra is dan niet genoeg. Cop 4 is altijd gunstiger.

Dat is lastig om aan te geven, echter kan je ervan uit gaan dat woningen van voor circa 1995-2000 voorzien zijn van systeem C.

Dit wordt bij de lucht/water warmtepomp niet gedaan. De ontrokken warmte wordt via de buitenunit afgegeven aan de buitenlucht.

De Nefit Enviline warmtepomp heeft een modulatiebereik van ongeveer 30 - 100% .

Om pendelen tegen te gaan kan een buffervat in de installatie een oplossing bieden. Daarnaast kunnen ook de parameters van de regeling aangepast worden. Zo is het mogelijk om de warmtepomp uit te laten staan wanneer de buitentemperatuur boven een ingestelde waarde komt.


Het toepassen van een warmtepomp is maatwerk. Wanneer de woning niet optimaal geïsoleerd is, dan is isoleren als eerste aan te bevelen. Daarna zal moeten worden bekeken wat de beste oplossing is voor de woning. Hybride of all-electric. Bij oudere woningen is het hybride systeem vaak de beste oplossing. Dan blijft het electra verbruik beperkt en wordt er flink op het gasverbruik bespaard.

Het klopt dat niet elke warmtepomp kan koelen, dit kan per fabrikant en type verschillen. Met een PVT systeem wordt door sommige fabrikanten aangegeven dat je kunt koelen, maar dan moet je warmtepomp en installatie hiervoor wel geschikt zijn.