De visie van Henrad

Warmteafgiftesysteem verdient meer aandacht bij verduurzaming

Bestaande bebouwing verduurzamen? Neem dan het warmteafgiftesysteem mee in de renovatie. Lang niet iedereen staat er bij stil, maar radiatoren spelen een grote rol bij verduurzamingstrajecten. Die opvatting delen Erwin Zomers, commercieel directeur Nederland bij Henrad, en adviesbureau IDEA Nederland.
 

Veel woningen en appartementen in de sociale huursector worden momenteel gerenoveerd en naar lagere temperatuurverwarming gebracht. Dit vergt niet alleen aanpassingen in de schil, maar ook in de verwarmingsinstallatie en het warmteafgiftesysteem zoals radiatoren. Met name in corporatieland, waar het ene na het andere sociale huurcomplex een verduurzamingsslag ondergaat, is het afgiftesysteem een ondergeschoven kindje.

Lagere temperatuur, toch comfort

“De grote uitdaging bij verduurzamen is energie besparen door onder andere een lagere aan- en afvoertemperatuur. We mogen niet vergeten dat we woningen bouwen en aanpassen voor de mensen die er in wonen. Acceptatie gaat samen met (verbetering van) comfort. Laten we nu eens warmtenetten als voorbeeld nemen, waarbij een trajecttemperatuur van 70/40 wordt gehanteerd,” zegt Zomers.

Met het oog op de ontwikkeling naar lagere temperatuurverwarming bracht Henrad een jaar of tien geleden al een product op de markt dat hier op inspeelt, de ECO-radiator. Die werkt als volgt: het beschikbare water voert eerst door de voorplaat. Deze krijgt de volledige 70 graden. Daardoor ontstaat aan de voorkant stralingswarmte. Dit loopt op tot vijftig procent meer stralingswarmte dan iedere andere radiator. Die stralingscomponent is een heel belangrijke voor het comfortgevoel. Vervolgens gaat het water naar de achterplaat. De watertemperatuur zakt ondertussen naar 40 graden, waardoor er minder stralingswarmte verloren gaat via de buitenmuur. Mits goed ingeregeld geeft de ECO-technologie niet alleen meer comfort en een lagere energierekening voor de eindgebruiker, maar draagt ook bij aan een efficiënter gebruik van de verwarmingsinstallatie en een lagere CO2 -uitstoot.

Energieprestatie

Adviesbureau IDEA Nederland uit Gorinchem heeft in corporatieland een vinger in de pap als het gaat om het verduurzamen van bestaande bebouwing, veelal gestapelde sociale woningbouw. Energetisch vastgoedadviseur en werktuigbouwkundig expert Erik Bek: “Wij zijn nauw betrokken bij complexen uit de jaren ‘60 en ‘70 die een exploitatieduurverlenging van 30 tot 40 jaar krijgen. Wij onderzoeken de energetische verbetermogelijkheden om te voldoen aan ambitieniveaus die het Rijk stelt, en adviseren corporaties daarin. Corporaties houden nauwlettend de NTA 8800 voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw in de gaten. Wij kijken als adviesbureau verder dan een energielabel; we bekijken de vraag, de status van het complex en we bezoeken de locatie. Dat laatste heeft meerdere redenen. We zien hoe het erbij staat, wat voor doelgroep er woont en tegen welke klachten bewoners aanlopen.”

"De gedachte is vaak dat een oude radiator nog wel voldoet"

Totaalplaatje

Uiteindelijk willen huurders allemaal hetzelfde: behapbare woonlasten, woonplezier en -comfort. Als het aan IDEA Nederland ligt, worden bij renovaties radiatoren altijd vervangen. Dat het warmteafgiftesysteem een belangrijk aandeel heeft in een geslaagd eindresultaat van een renovatie, zit er bij corporaties echter nog niet in. Bek: “Om een energieprestatie te behalen, moet er veel gebeuren. Dat wordt vergeten of niet gezien. De samenhang tussen de schil en techniek moet heel goed zijn. En de techniek draait niet alleen om het verwarmingssysteem, maar ook om de relatie met ventilatie. Onze berekeningen zijn gebaseerd op een totaalplaatje van – in onze optiek – de meest basale aanpassingen. De spouw vullen, het dak isoleren, gevel, HR++, kierdichten, een HR107 erin, een goed ventilatiesysteem én het warmteafgiftesysteem. Veel corporaties houden daar helemaal geen rekening mee. Radiatoren worden niet of nauwelijks opgenomen in de begroting voor meerjarig onderhoud, laat staan in de planningen. Dan zit vervanging er niet altijd in.”

Michel Deelen, eveneens energetisch vastgoedadviseur en werktuigbouwkundig adviseur bij IDEA Nederland vult aan: “De gedachte leeft dat isolatie van een woning voldoende is. Dat de warmtevraag daarmee omlaag gaat en die oude radiator nog wel voldoet. Maar radiatoren die 50 jaar hangen, zijn vervuild, want er is nooit aandacht geweest voor waterkwaliteit. Ze zijn dichtgeslibd, geroest en te klein qua vermogen. Dat hebben corporaties nog niet op hun netvlies. Dat komt de komende jaren, het komt steeds meer onder de aandacht.”

Tweeledig advies

Zorg dragen voor beheersbare woningen, waar een bewoner weer met plezier gaat wonen, met een goed binnenmilieu, dat is de doelstelling van IDEA Nederland. “Een goed ventilatiesysteem en goede verwarming, gebaseerd op middentemperatuur van 70/40 kunnen niet achterwege blijven. Dit kun je in onze optiek goed toepassen in het gebied van de radiatoren. Onze adviezen worden steeds specifieker. De reden dat wij Softline ECO-radiatoren van Henrad adviseren is tweeledig: enerzijds heb je te maken met het EPA – met deze radiatoren sprokkel je punten voor de labeling –, anderzijds het wooncomfort en de portemonnee van de eindgebruiker. Wij hebben al veel projecten met de ECO gedaan. Daar zijn we blij mee; ons verhaal wordt gehoord en we weten zeker dat de bewoner er comfortabel plezier van heeft.”

Goede ontwikkeling

De ECO-range heeft een tijd nodig gehad om voet aan de grond te krijgen in de installatiebranche en bij corporaties. Zomers: “De laatste jaren zien we dat het een vlucht neemt. Voor mensen die het weten, gaat de aandacht steeds meer naar ECO-radiatoren. Eerst in de nieuwbouw en laatste tijd steeds meer in de renovatiemarkt. Corporaties kunnen niet achterover blijven leunen; van overheidswege wordt er iets van ze verwacht. De energieprestatie moet beter, CO2-besparingen, noem maar op. Het kwartje begint te vallen dat je met een warmteafgiftesysteem, mits goed ingeregeld, veel kunt bereiken. Wij hebben destijds echt gemeend: we moeten die radiatoren ontwikkelen en op de markt brengen. Ze spelen perfect in op de vraag zoals die nu is; verwarmen met lagere temperatuur en toch comfort behouden. Het verhaal zingt rond, de ervaringen zijn goed. Dat is goede ontwikkeling, maar ook een terechte ontwikkeling.”

Bekijk het assortiment in onze webshop