Meerdere wegen naar Rome (of 2050)

De toekomstvisie van Remeha wordt ingegeven door de energietransitie en het groeiende tekort aan vakmensen in de installatiesector. Tot zover niets nieuws. De gehele installatiesector staat immers voor dezelfde uitdagingen. Toch is Jasper Serlie, Segmentmanager Residential New Build, blij dat hij juist de boodschap van Remeha mag verkondigen. ‘In veel opzichten zijn wij namelijk het beste jongetje van de klas.’

De installatiesector is een dynamische wereld, beïnvloed door allerlei externe omgevingsfactoren. Serlie: “Ik ben heel gelukkig dat we er als Remeha zo goed in slagen om daar rekening mee te houden. Dat we niet focussen op één oplossing, maar inzien dat er meerdere goede antwoorden zijn.” Ofwel: er zijn meerdere wegen die richting 2050 leiden, benadrukt Serlie.

Gasvormige oplossingen

De eerste weg die Remeha is ingeslagen, is de weg van de gasvormige oplossingen. Groengassen, biogas, waterstof: hoogwaardige technologieën in laagdrempelige situaties, aldus Serlie. Kan dat vandaag de dag? “Ja, het kan. We hebben pilots draaien waarin we laten zien dat we als bedrijf enorm innovatief zijn en dat de techniek wérkt. Kan het al op grote schaal? Nee. Maar je moet ergens beginnen.” Daarbij is de fabrikant groot voorstander van stap voor stap verduurzamen. Serlie: “Gasvormige alternatieven in combinatie met een hybride warmtepomp bijvoorbeeld, net zoals we dat nu doen met aardgas. Maar ook door 20% waterstof bij te mengen, reduceer je het aardgasverbruik en CO2-uitstoot enorm.” Dat maakt de techniek zeer interessant voor de bestaande bouw. Zeker nu woningeigenaren elkaar verdringen op weg naar de installateur en kantoorpanden in 2023 minimaal label C moeten hebben om nog verhuurd te mogen worden.

"Misschien zijn we wat bescheiden"

Elektrische warmtepompen

“Een andere weg die we heel duidelijk kiezen bij Remeha, betreft de elektrische oplossingen: ons portfolio warmtepompen”, vervolgt Serlie. De techniek is niet meer weg te denken bij nieuwbouwprojecten. Hij benadrukt het innovatieve karakter van de BDR Remeha Groep en de enorme stappen die er gemaakt zijn. “We hebben de afgelopen twee jaar in een sneltrein gezeten, zo hard gaan de ontwikkelingen. En dat zie je terug in de efficiëntie van onze warmtepompen. Vanaf dit jaar zijn wij, zeker op het gebied van luchtwaterwarmtepompen, het beste jongetje van de klas. Misschien zijn we wat bescheiden, dat is inherent aan  de regio waar we vandaan komen, of wellicht ook de sector. Maar daar mogen we echt wel supertrots op zijn. En dat mogen we ook laten merken.” Remeha schakelt overigens met het gehele portfolio over op het koudemiddel R32. Serlie: “Ook daarin moeten de juiste weg richting 2050 kiezen.”

Warmtenetten

Dan is er nog de route van collectieve verwarmingsinstallaties; stadsverwarming en andere warmtenetten. Remeha ziet hier volop kansen voor zowel nieuwbouw als de verduurzamingsmarkt. De RemaBox is een afleverset voor de warmtedistributie in een woning en de bereiding van warm tapwater. Serlie: “Eventueel door een boosterfunctie op te nemen in die afleverset. Maar het is ook mogelijk deze aan te vullen met een boosterwarmtepomp, specifiek voor de bereiding van sanitair warm water.”

"De warmtepomp kan zo over het frame geschoven worden"

Complexe systemen

Gasvormige oplossingen, warmtepompen en warmtenetten dus. Het zijn almaar complexere systemen die, binnen steeds kortere bouwtijden, kwalitatief hoogwaardig geïnstalleerd moeten worden. Wie gaat dat allemaal in praktijk brengen nu de uitstroom van vakmensen onverminderd groot is? “Als fabrikant moeten we producten leveren die bijdragen aan de efficiëntie. Neem nu bijvoorbeeld de Eria Tower Ace S, een luchtwaterwarmtepomp met een installatieframe. Op het installatieframe kan al het leidingwerk voorgemonteerd worden en op de bouw wordt de warmtepomp op wieltjes zo over het frame geschoven en aangesloten,” vertelt Serlie.

Installatiegemak

Naast dit soort slimme oplossingen, kijkt Remeha hoe het de installateur zoveel mogelijk kan ondersteunen bij ingebruikstelling en onderhoud. Installaties moeten easy to install en easy to maintain zijn. “Met de Smart Start-app stelt de installateur gewoon met zijn eigen mobiele telefoon onze warmtepompen in bedrijf. Of een hele serie, door de gebruikte waardes te kopiëren en te plakken. En via Bluetooth. Handig wanneer er geen WiFi is bij een nieuwbouwproject bijvoorbeeld.” Ook het beter kunnen monitoren komt de efficiëntie ten goede. “Dat je weet wat voor storing er is en of je er direct heen moet. En heel belangrijk: wat je dan moet meenemen voor een first time fix. Dat is voor zowel de installateur als de eindgebruiker erg prettig,” aldus Serlie.

Vakkennis

Innovatieve, toekomstbestendige oplossingen die gemakkelijk te installeren en onderhouden zijn. Zo laat de toekomstvisie van Remeha zich misschien wel het beste samenvatten. Maar Remeha weet ook dat vakkennis essentieel blijft in de installatiesector. Serlie: “Daarom blijven wij inzetten op kennisoverdracht. Op allerlei fronten, op alle niveaus. Of het nu gaat om ontwerp of installatie en beheer. Door de hele keten heen, tot en met de eindgebruiker, levert dat namelijk voordelen op. Ons scholingsprogramma is heel sterk en ook daarmee lopen we voorop in de markt.”