Productnieuws

Eenvoudig waterzijdig inregelen met de Taconova TacoSetters

Om een cv-installatie zo efficiënt mogelijk te laten werken is goed inregelen van groot belang. Vaak tijdrovend en kostbaar waarbij dure meetapparatuur nodig is om de inregelafsluiters goed in te stellen. Met de TacoSetter inregelafsluiter wordt het inregelen van een installatie een stuk gemakkelijker én goedkoper. Goed ingeregeld werkt efficiënter en verhoogt comfort!

Met een schroevendraaier kan de installateur de flow van de TacoSetter Inline wijzigen. Bij de grotere TacoSetter Bypass inregelafsluiter kan dit met een kleine steeksleutel. Eenvoudig in te regelen dus doordat het debiet in liters per minuut direct kan worden afgelezen in het kijkglas. Op het kijkglas is de schaalverdeling van de geselecteerde range aangegeven in liters per minuut. In het kijkglas is een veer en een vlotter zichtbaar. De veer geeft de vlotter een bepaalde tegendruk die per type Setter verschillend is. De onderzijde van de vlotter geeft de flow van dat moment aan. Zodra de instelling wordt veranderd, is dit direct op het kijkglas te zien. Hoe eenvoudig kan het zijn! Bij de Bypass Setters wordt het kijkglas niet continu gebruikt, alleen als de hendel wordt ingedrukt. Dat voorkomt dus vervuiling van het kijkglas doordat er geen continu stroming door heen gaat.

De TacoSetters zijn verkrijgbaar in een wijde range van 0,3 tot maar liefst wel 650 liter per minuut en van een 1/2” binnendraad aansluiting tot flens DN100. Ook zijn er TacoSetters voor solar installaties waarbij een hoge temperatuur kan optreden, tot wel 185 °C! 

De TacoSetter is ook helemaal dicht te draaien en bespaart dus een extra kogelafsluiter. De inregelafsluiter wordt in de leiding gemonteerd en heeft, naast de wijde range aan inregeldebieten, ook een brede keus aan aansluitingen. De kleinste TacoSetter heeft 1/2” binnendraad naar 3/4” euroconus aansluitingen en de grootste DN100 flens aansluitingen. Er zijn verschillende koppelingen: knelaansluitingen en draadkoppelingen. Als accessoire zijn voor de Bypass modellen ook isolatieboxen verkrijgbaar.

Bekijk het assortiment