Redactioneel

Puntjes op de i met de warmteverliesberekening


Bij het ontwerp van een duurzame installatie is een solide basis belangrijk. Welk vermogen is waar nodig, wat is het effect van de thermische schil en hoe gaat de installatietechniek leveren wat de eindgebruiker verwacht? Steven Kok van Rensa Techniek legt uit waarom een warmteverliesberekening essentieel is. 

Wat is een warmteverliesberekening? 

Met de warmteverliesberekening bereken je hoeveel warmte er in een pand theoretisch verloren gaat bij een buitentemperatuur van -10°C. De normen voor de berekening zijn vastgelegd in ISSO 51, 53 en 57.  

Waarom maak je een warmteverliesberekening? 

Met een warmteverliesberekening bepaal je hoeveel vermogen de opwekker nodig heeft om aan de warmtevraag te voldoen. Ook is de berekening van belang bij de keuze voor het afgiftesysteem en het (soms verplichte) inregelen ervan. Vanwege de BRL-eisen is hij ook nodig bij een bodembron.  

Waaruit bestaat een warmteverliesberekening? 

Transmissieverlies 

Het transmissieverlies draait om warmte die verloren gaat door de thermische schil van een pand, of tussen het ene vertrek en een aangrenzend vertrek.  

Ventilatieverlies  

Hierbij gaat het om aanvoerlucht van de (mechanische) ventilatie die opgewarmd dient te worden. Naast het ventilatieverlies wordt ook gekeken naar het infiltratieverlies: de naden en kieren waar lucht het gebouw binnenkomt. Onbedoelde ventilatie dus.  

Opwarmtoeslag 

Wanneer je een ruimte opwarmt, moet je ook alle zogenaamde lichamen in die ruimte opwarmen. Daarom wordt rekening gehouden met de opwarmtoeslag.  

Wat als je geen warmteverliesberekening maakt? 

Kok: ’De bron, opwekker en het afgiftesysteem zijn een drie-eenheid. Ze moeten in balans zijn. Zo niet, dan werkt je systeem wel, maar het functioneert gewoon niet optimaal.’ Risico’s zijn een overgedimensioneerde warmtepomp die gaat pendelen, wat de levensduur niet ten goede komt. Is de opwekker te klein, kan de eindgebruiker comfortklachten ervaren. Kok: ‘Maar het meest belangrijk: met een warmteverliesberekening kun je het energieverbruik van een installatie fors verminderen.’  

Overtuigd van de noodzaak maar geen tijd? Je kunt een warmteverliesberekening uitbesteden. Neem eens contact op met Rensa voor de mogelijkheden.