Redactioneel

Aandachtspunten service en onderhoud na invoering Gasketelwet


De Gasketelwet is van kracht per 1 april 2023. CO-certificering is nu een vereiste voor werk aan elke gasgestookte installatie. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten voor service & onderhoud.

Meetinstrumenten belangrijk gereedschap

De technische eisen rondom service en onderhoud zijn inhoudelijk niet veel gewijzigd. Wel moeten alle handelingen nadrukkelijker geborgd en vastgelegd worden. Dit kan betekenen dat er wat wijzigt aan je werkwijze, of een extra check aan de ketels in jullie beheer.

Allereerst: de metingen. De CO-certificering gaat over koolmonoxide. Het is dus van groot belang dat je meetapparatuur gekalibreerd is. Daar wordt op gecontroleerd. Onder de CO-certificering is het onder meer verplicht om de concentratie koolmonoxide in de rookgassen van gastoestellen te meten en zo nodig tot afkeuring over te gaan. Maximale waarden voor de concentratie koolmonoxide hierbij zijn:

  • 50 ppm voor open, afvoerloze gastoestellen (type A)
  • 200 ppm voor open, afvoergebonden gastoestellen (type B)
  • 400 ppm voor gesloten gastoestellen (type C).

Ook dient de concentratie van koolmonoxide in de omgevingslucht nabij het gastoestel worden gemeten. Maximale waarden hiervoor zijn:

  • 5 ppm of hoger: installatie uitschakelen, oorzaak onderzoeken en wegnemen
  • Meer dan 20 ppm: installatie uitschakelen, oorzaak onderzoeken, oorzaak wegnemen en melden bij het bevoegd gezag (gemeente).

Extra aandacht voor rookgasafvoer

Belangrijk onderdeel van de gasinstallatie is de rookgasafvoer. Met de CO-certificering is extra aandacht voor dit onderdeel geen overbodige luxe. Belangrijkst is dat de situatie naar inzicht van de gecertificeerd monteur veilig is, en dat dit wordt vastgelegd.

·         Is de rookgasafvoer standaard meevervangen bij ketelvervanging? Een rookgasafvoer, ook een collectief systeem, gaat maar één ketelleven mee.

·         Zijn er geen materialen of systemen met elkaar gemixt?

·         Ligt het systeem op minimaal 5 cm afschot per meter, zodat condenswater zich niet ophoopt?

·         Is de rookgasafvoer gebeugeld volgens de regels van Het Nieuwe Beugelen? Zorg dat je standaard beugels bij je hebt.

·         Bij nieuwe installaties is de concentrische rookgasafvoer de voorkeursoplossing: dit betekent dat een parallelle toevoer/afvoer mág. Een buis-in-buis-constructie heeft een extra veiligheidsvangnet: bij lekkage komen rookgassen niet in de opstellingsruimte maar in de luchttoevoer. Het cv-toestel zal op storing springen wanneer hij rookgassen aanzuigt. 

Hier een aantal tips

In dit webinar legt NEN-norm commissielid Jan Mondria uit wat de Gasketelwet voor gevolgen heeft voor aanleg en onderhoud aan de rookgasafvoer.

Extra vangnet: een CO-meter

Om koolmonoxide te meten kun je ook een CO-meter plaatsen. De klant heeft dan een extra zekerheid dat mogelijke koolmonoxide snel wordt opgemerkt, voordat het gevaarlijk wordt. Belangrijk is de plek van dit apparaat:

·         Op een horizontale afstand tussen 1 en 3 meter van de CO-bron.

·         Centraal in de ruimte.

·         Op minimaal 30 centimeter van omliggende muren.

·         Niet naast aanwezige luchtinlaten of luchtuitlaten of andere objecten aan het plafond.