Per 1 januari zijn de vier magazijnen van Rensa overgegaan op Groen Gas. Op deze schaal is dat een unicum in Nederland.
Bedrijfsnieuws

Uniek: Groen gas in magazijnen van Rensa

Per 1 januari 2019 zijn de vier magazijnen van Rensa overgegaan op Groen Gas. Op deze schaal is dat een unicum in Nederland.

Groen Gas is een van de belangrijkste mogelijkheden om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Dit biogas wordt verkregen uit co­vergisting van mest en agrarische reststromen.

De overgang naar Groen Gas past in het totale plaatje van het verduurzamen van onze logistiek en zal de totale CO2-uitstoot van Rensa op jaarbasis 4 [procent verlagen.