Redactioneel

Het dak als warmtepompbron met PVT

Met behulp van PVT-warmtepomppanelen wordt het dak de bron van de warmtepompinstallatie. Wat houdt deze relatief nieuwe techniek in?

De meeste (hybride) warmtepompinstallaties worden uitgerust met buitenunit die de energie uit lucht omzet in bruikbare energie voor verwarming en tapwater. Naast dit lucht/watersysteem wordt in nieuwbouw vaak gebruik gemaakt van een bodembron. Hierbij maakt de warmtepomp gebruik van het temperatuurverschil in de bodem.

Dak als bron

Bij PVT is het anders: het dak is hier de warmtepompbron. Een installatie met PVT-warmtepomppanelen bestaat uit panelen met fotovoltaïsche cellen (PV), die zonlicht omzetten in elektriciteit. De achterkant van het paneel heeft een thermische wisselaar (T). Door de dubbele functie zorgen PVT-warmtepomppanelen zowel voor stroom als energie voor verwarming en tapwater. Voordeel ten opzichte van lucht/water is dat er geen buitendeel meer nodig is. Rensa heeft de PVT warmtepomppanelen van de Nederlandse leverancier Triple Solar in het assortiment.

Acht panelen

Door het koper van het warmtepomppaneel stroomt de koelvloeistof glycol. Dit neemt omgevingswarmte op en draagt dit over aan de warmtepomp. Hierna wordt de energie opgeslagen in een buffervat. De opgewekte elektriciteit is nagenoeg gelijk aan het verbruik van de warmtepomp. Volgens leverancier Triple Solar zijn acht panelen al genoeg om een gemiddelde, goed geïsoleerde woning te voorzien van duurzame verwarming en warm water. Het pv-deel hiervan wekt het dagelijkse verbruik van elektriciteit op. Bijkomend voordeel is dat de thermische panelen de pv-panelen koelen, waardoor deze een beter rendement hebben. De warme pv-panelen zorgen daarnaast voor extra thermische winst.

Ook bij kou

Omdat de panelen niet alleen warmte uit zonlicht winnen maar ook vooral juist uit de buitenlucht, werkt het paneel prima in koude omstandigheden. Het paneel onttrekt warmte uit de buitenlucht tot wel -7 graden Celsius Wordt het kouder, dan zorgt het elektrische element voor bijverwarming. Uit onderzoek blijkt dat deze koude omstandigheden gemiddeld slechts 43 uur per jaar voorkomen, vooral in de nacht.

Gesubsidieerd en getest

Warmtepomppanelen functioneren op zowel hellende als platte daken. Op de aanschaf van PVT-warmtepomppanelen zit ISDE-subsidie. Het Triple Solar PVT-warmtepomppaneel is door TNO getest en heeft het Europese kwaliteitslabel Solar Keymark, dit is een onafhankelijk Europees keurmerk om het rendement van zonnecollectoren te bepalen en als voorwaarde geldt voor subsidieaanvragen.