Redactioneel

Is jouw meetapparatuur gasketelwetproof?

De certificering voor de gasketelwet is per 1 april 2023 verplicht. Installatiebedrijven zijn volop bezig om de bedrijfscertificering volgens BRL 6000-25 in orde te maken. De gasketelwet vereist bovendien dat plaatsing, onderhoud en reparatie van cv-installaties uitgevoerd worden met meetapparatuur dat aan de eisen voldoet.

Volgens de BRL6000-25 behoort meetapparatuur voor het meten van CO, O₂ en rookgastemperatuur in rookgassen, gecertificeerd en periodiek gekalibreerd te zijn volgens de Europese normering NEN-EN 50379. Dit om er voor te zorgen dat de metingen betrouwbaar en nauwkeurig en dus ‘gasketelwetproof’ zijn.

Verplichte metingen

Het tweede deel van EN 50379 stelt de hoogste eisen aan meetapparatuur en geldt voor apparatuur ten behoeve van verplichte metingen. Werk je aan verbrandingsinstallaties van meer dan 100 kW, dan is SCIOS scope 1 t/m 7 van belang. Voor de verplichte metingen geldt dat de apparatuur gecertificeerd moet zijn voor rookgastemperatuur, O₂ én CO. Let daar dus goed op, want sommige meetapparatuur is alleen gecertificeerd voor O₂ en rookgastemperatuur. Om ook gecertificeerd te zijn voor een nauwkeurige koolmonoxidemeting, dient de CO-sensor namelijk een compensatie te hebben voor waterstofgas (H2). Bij de verbranding van aardgas komt naast koolmonoxide ook waterstof vrij, wat invloed heeft op de CO-waarde in de meting. En juist deze compensatie ontbreekt vaak, waardoor veel meters die momenteel bij installateurs in gebruik zijn, niet aan de eisen voldoen. Het is belangrijk bij de aanschaf van apparatuur hier navraag naar te doen.

Kalibratie en onderhoud

De verplichting om met de juiste meetapparatuur te werken, houdt niet op bij de aanschaf van gecertificeerde producten. Ze dienen ook periodiek gekalibreerd en goed onderhouden te worden. Zo weet je zeker dat jouw metingen betrouwbaar zijn én blijven. Je kunt je meetapparatuur inleveren bij een Rensa servicebalie. Zusterbedrijf Verholt voert deze werkzaamheden vervolgens uit in het eigen kalibratielaboratorium, waar alle merken meetapparatuur gekalibreerd worden. Zodra de nieuwe certificering voltooid is, kun jij je meetapparatuur weer ophalen bij de Rensa servicebalie. Rensa en Verholt kunnen ook adviseren over de benodigde certificering bij aanschaf.