Redactioneel

Klimaatverandering: dit betekent het voor de installatiesector

Het klimaat verandert razendsnel en dat is onze eigen schuld. De noodzaak om met zijn allen te verduurzamen wordt alsmaar groter. Wat betekent dit voor de installatiesector?   

De boodschap van het klimaatrapport (IPCC) van de Verenigde Naties liegt er niet om: het klimaat is opgewarmd door de mens. Over ongeveer tien jaar bereiken we de grens van 1,5 graad temperatuurstijging. Zo hard is het in de laatste tweeduizend jaar nog niet gegaan. Onomkeerbare klimaatverandering tegengaan kan alleen als we per direct de uitstoot van broeikasgassen terugdringen, zegt het IPCC-rapport. In Nederland stijgt de CO2-uitstoot nu (en de komende jaren) waarschijnlijk te veel om überhaupt aan klimaatdoelen te kunnen voldoen. Extra maatregelen vanuit de overheid zullen niet uitblijven. Dat heeft gevolgen voor de installatiesector.

Meer vraag naar hybride en warmtepompen

De installatiebranche kan rekenen op een toenemende vraag naar hybride toestellen, maar ook naar lagetemperatuursystemen, thermostatische ventielen en zoneregeling. Kijken we naar de gebouwde omgeving, dan is de grootste uitdaging om bestaande woningen en bedrijven aardgasvrij te maken. Via de ISDE-subsidieregeling worden woningeigenaren gestimuleerd om hun woningen te verduurzamen en zo te warmtevraag te beperken. De subsidie voor warmtepompen wordt uitgebreid met een regeling voor hybride warmtepompen.

Voorbereiden

Installateurs doen er verstandig aan om alvast hun huiswerk te maken ter voorbereiding op die toenemende vraag. Dat wil zeggen: weet wat er speelt, weet welk assortiment er is en doe kennis op. Een laagtemperatuursysteem werkt anders dan een systeem met hoge aanvoertemperaturen. De berekening van benodigd vermogen, de volumestroom en de delta-T is belangrijk om het comfort te bepalen, en daarmee het rendement van de installatie positief te beïnvloeden. Meer dan ooit zal een goede warmteverliesberekening en het waterzijdig inregelen van de installatie bijdragen aan het energieverbruik. Rensa Techniek kan helpen bij dit soort berekeningen.

Meer airco’s over de toonbank

Klimaatverandering brengt weerextremen met zich mee (lees: tropische temperaturen). Daardoor stijgt de toch al toegenomen vraag naar airconditioning nog verder. Steeds meer installateurs, en ook Rensa, bieden deze techniek aan. Koeling heeft ook een vaste plek gekregen in de nieuwbouwnormen. TOjuli stelt een grenswaarde aan temperatuuroverschrijding in woningen. Daarom zullen systemen die actief koelen - denk aan airco, maar ook warmtepomp- en ventilatiesystemen met koelmogelijkheden - vaker ingetekend worden bij nieuwbouwwoningen.