Bedrijfsnieuws

Rensa op weg naar 3e Lean & Green Star

Op 31 mei heeft Rensa een certificaat van Connekt ontvangen voor een goedgekeurd Plan van Aanpak voor de Derde Lean & Green Star. Rensa behoort hiermee tot de koplopers van het Lean & Green Programma. Om deze derde ster daadwerkelijk te behalen dienen we binnen twee jaar onze CO2 uitstoot met (nogmaals) 5% te reduceren. Een flinke uitdaging, maar we gaan ervoor!

Top 10
Zes bedrijven hebben op 31 mei (als eersten van Nederland) de derde ster van het Lean & Green Programma behaald. Zij worden op de voet gevolgd door drie bedrijven die hun plan van aanpak voor realisatie van de 3e Star doelstellingen hebben voltooid en hiervoor het certificaat voor de Lean & Green 3e Star in ontvangst namen. Eén daarvan is Rensa en daar zijn we trots op!

Reductietargets sterrenprogramma van Lean & Green Europe
1e Lean & Green Star: 20% CO2-reductie binnen 5 jaar (door Rensa behaald in 2014)

2e Lean & Green Star: 10% CO2-reductie binnen 3 jaar (door Rensa behaald in 2016)

3e Lean & Green Star: 5% CO2-reductie binnen 2 jaar (we gaan ervoor!)

4e Lean & Green Star: aantoonbaar op koers naar klimaatdoel – jaarlijks opnieuw gemeten

5e Lean & Green Star: zero emissie.