Productnieuws

Veilig drinkwater: sleutelrol voor installateur

Installatiebedrijven kunnen een sleutelrol vervullen rondom drinkwaterveiligheid. Belangrijke voorwaarde is wel dat het kennisniveau op peil moet zijn. “En ondernemer moet ‘out of the box’ durven denken.”

Legionellapreventie-adviseur Henk Thiesen van De Legionaris ziet dat het legionellarisico nog zwaar onderschat wordt. “Partijen in de keten realiseren zich niet goed wat legionella is. Hierdoor worden installaties vaak verkeerd getekend en aangelegd. Ik heb het meegemaakt dat koude en warmwaterleidingen samen in een plafond of vloer werden gelegd, waar het dertig graden Celsius werd. In het ontwerp moet meer rekening gehouden worden met de regelgeving, koude en warme zones.”  

‘Geen hype, maar constant aanwezig risico’
Drinkwaterbeveiliging is volgens de specialist geen hype, maar een constant aanwezig risico, dat juist ook in nieuwbouw steeds vaker voorkomt. Ter illustratie: in goed geïsoleerde installatieschachten of rondom vloerverwarming kunnen temperaturen bij drinkwaterleidingen bijvoorbeeld behoorlijk oplopen.

De installateur kan van meer toegevoegde waarde zijn wanneer werkvoorbereiders, maar ook monteurs, meer kennis hebben van de problematiek en de technische oplossingen. “De installateur moet kennis van de regelgeving en leidingloop hebben. Dat laat soms nog te wensen over. Juist de installateur kan een grote rol spelen bij de aanleg van installaties. Niet klakkeloos leidingen leggen omdat het nu eenmaal op de tekening staat En vertel de architect en aannemer als je zaken ontdekt die niet conform wetgeving zijn.”

En: technisch beheer is niet enkel een zorg en verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar, maar een collectieve verantwoordelijkheid van iedereen in de keten.

Legionellapreventie-adviseur Henk Thiesen