Redactioneel

Ventilatie scholen voorop

Hoewel opgenomen in het Bouwbesluit blijft een gezond binnenklimaat in klaslokalen een heet hangijzer. In de strijd tegen het coronavirus nam het kabinet begin 2022 verdere maatregelen om de luchtkwaliteit op basis- en middelbare scholen te verbeteren. Welke uitdagingen liggen er voor de installateur? Rensa Techniek helpt je op weg.

De eisen op het gebied van binnenklimaat voor scholen zijn verankerd in het Bouwbesluit. Toen het coronavirus oplaaide, leidde dat tot hernieuwde aandacht voor ventilatie in het klaslokaal. Stef van der Aa, adviseur Rensa Techniek, adviseert installateurs die scholen voorzien van een ventilatiesysteem. Volgens hem was de coronapandemie een wake-upcall: “Een gezond binnenklimaat is niet alleen om gezondheidsredenen van belang. Het heeft ook invloed op het concentratievermogen en de alertheid van kinderen. Veel scholen werden tijdens de coronapandemie wakker en bleken niet te voldoen aan de geldende eisen. Die lagen overigens gewoon vast in het Bouwbesluit. Even een raam openzetten, is echt niet voldoende.”  

Hoe pak je het aan?

Welke aanpassingen nodig zijn om een gezond binnenklimaat te krijgen, verschillen dus per school. Toch zijn er een aantal tips volgens Van der Aa.

Kijk eerst naar het aantal personen in een lokaal. Vanuit hier kun je het debiet bepalen. De hoeveelheid liters per seconde of kuub per uur aan lucht die je moet verplaatsen. Werk altijd met een CO-meter om de luchtkwaliteit te meten.

Inventariseer de beschikbare ruime. Zit er een verlaagd plafond? Kun je de lucht überhaupt ergens vandaan halen? Bijvoorbeeld via een raam of een gat in gevel. Hierbij moet je wel op de buitentemperatuur letten. Wanneer het -10 graden is, koelt het klaslokaal wel erg snel af.

Een gebouw met veel glas vergt een andere benadering. Je hebt hier geen ruimte om door de gevel te komen. De luchttoevoer naar je lokaal moet je wel ergens vandaan kunnen halen. Misschien moet je hier wel met een buis werken door een andere ruimte heen naar de buitengevel. Wellicht zul je via het plafond moeten werken. De lucht naar binnen krijgen, doe je met een daktoevoer. De afzuigventilatie plaats je dan in een hoek van de ruimte. Op die manier krijg je een luchtstroom door het lokaal.

In de ideale situatie werk je met een WTW. Heb je genoeg ruimte boven de plafonds dan plaats je de kanalen hier. Aan de ene kant blaas je in en aan de andere kant voer je het weer af. Mocht dat niet kunnen dan kun je altijd nog met een zichtwerkbuis werken.

In met name oude gebouwen komt het wel aan op de creativiteit van de installateur. Het plaatsen van het kanaalwerk vormt hier de grootste uitdaging. Je werkt meestal met kanalen met een diameter van 30 centimeter. Dat past in de meeste gevallen niet boven een plafond in verband met balken. Onder het plafond moet je maar net de ruimte hebben.

Ventilatienorm

De ventilatiesystemen dienen te voldoen aan de minimale eisen van het Bouwbesluit. Voor de meeste scholen die voor 2012 zijn gebouwd, betreft dit het Bouwbesluit voor bestaande bouw. De norm is 12,4 m³/uur. Waarbij 3,44 liter lucht per seconde per persoon ververst dient te worden. Voor scholen van 2012 en later gelden de nieuwbouwregels en is de norm 30,6 m³/uur. Het aantal liters lucht dat hier per seconde per persoon ververst moet worden is 8,5.

Werkwijze

Rensa Techniek gaat samen met de installateur de uitdaging aan om een oplossing te bedenken. Van der Aa vertelt: “We helpen bij de keuze en de engineering van het juiste ventilatiesysteem. Of het nu om een enkel lokaal of een compleet schoolcomplex gaat. We vragen bij de installateur tekeningen op en brengen de omstandigheden in kaart. Desnoods gaan we zelf op locatie kijken. Hierbij luisteren we ook altijd naar de wensen van de school.” 

Diverse fabrikanten van Rensa bieden oplossingen voor optimale ventilatie op scholen, elk met een eigen aanpak.