Rensa en Emergo werken samen aan optimalisatie Premodu-concept
 

“Je stopt alle informatie die je nodig hebt in de engineering.”

Rensa bleek de ideale samenwerkingspartner voor het door ontwikkelen van het Premodu-concept van Emergo. Door de complete 3D-engineering, prefabricage en just-in-time leveringen op zich te nemen, levert Rensa een belangrijke bijdrage aan de bouw van modulaire woningen. Björn Jansen van Rensa en Tobias Borst en Ben Mateman van Emergo vertellen over hun samenwerking.

Emergo is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van prefab bouwcomponenten, zoals prefab daken, wanden, dakkappellen en woonmodules. Met Premodu zet Emergo de nieuwe standaard voor de prefab modulaire woningbouw. Dankzij dit innovatieve woningconcept kunnen woningen snel en betaalbaar gerealiseerd worden. Voor de engineering, prefabricage en just-in-time leveringen werd Rensa ingeschakeld.

Integratie

Contacten tussen Rensa en Emergo bestonden al langer, maar de samenwerking kwam pas echt van de grond toen Emergo een toeleverancier van installatiematerialen zocht die alle prefab componenten kon integreren. Ben: “We zochten geen losse componenten, maar al voorbewerkte elementen buiten ons proces, zodat het beter zou werken ín het proces. En Rensa kon ons hierbij helpen.”

Werk in uitvoering

Het eerste project waar Rensa en Emergo samen aan hebben gewerkt, zijn elf woningen in Groesbeek. Tobias: “Bij dit project zijn de woningen tot in detail geëngineerd in 3D-modellen. De jongens die bij ons op de bouw werken, zijn geen installateurs. Alleen dankzij de conceptmatige aanpak is deze wijze van engineering rendabel.”

Björn vult aan: “Wij hebben de W-kant en de S-kant van de engineering opgepakt voor Emergo. We begonnen met het ontwerpen van een 3D-model welke opgeknipt kan worden in de verschillende facetten van het bouwproces. Als de handeling te complex is, heb je een probleem op de vloer, dat wil je voorkomen. De complexe technische handelingen zitten voornamelijk rondom de warmteopwekker en ventilatie unit. Om deze handelingen tijdens de bouw van de woning te versimpelen maken we naast standaard prefab ook gebruik van een SKID. Een SKID is een samenstelling van producten die in een stalen frame geassembleerd zijn en als één geheel op de bouwlocatie afgeleverd wordt. De SKID hoeft alleen nog aan de binnenhuisinstallatie gekoppeld te worden. En zo heeft de klant een Plug- en Play product, die aansluit op de andere geleverde prefab componenten.”

Digital twin

“Uiteindelijk kun je spreken van de bouw van een digital twin,” vertelt Björn. “Je hebt een digitaal model en het realisatiemodel en je wilt bereiken dat die twee volkomen gelijk aan elkaar zijn. Daarbij moet de levering plaatsvinden op het moment dat het nodig is.” Ben vult aan: “Je koppelt dus al het materiaal in een woning aan een tijd en een plek, zodat je geen materiaal hebt liggen dat je nog niet nodig hebt en ook niet hoeft te wachten op materiaal dat je eigenlijk al nodig had.”

Prefab sheets

Björn illustreert de aanpak aan de hand van een 3D-model dat Emergo aanlevert. “Rensa bouwt daar de volledige installatie in met behulp van de door ons zelf ontwikkelde Revit add-in. Als alles is gepositioneerd, maken we er prefab sheets van, waardoor we kant-en-klare samengestelde producten kunnen leveren. Als deze componenten besteld worden is bij Rensa exact bekend wat de specificatie, lengte et cetera moet zijn.” Ben: “De componenten komen netjes gesorteerd per woning op een materiaalkar aan in de fabriek. Deze kar wordt vervolgens op de betreffende plek in het productie proces geplaatst.”

Bijkomende voordelen

De aanpak die Emergo en Rensa gezamenlijk gestalte geven, biedt belangrijke voordelen. Rensa kan met haar tekenwerk de logistiek optimaal sturen, zonder over- of onderbesteding van materialen. “Bij ‘gewone’ projecten zetten we alles op hoofdlijnen neer en moet de installateur zelf kijken wat hij nodig heeft aan materiaal om een component samen te stellen en te installeren. Vaak zit daar nog een werkvoorbereider tussen die de uitvoering moet bewaken. Met Emergo stellen we eigenlijk een bouwpakket samen, welke in elkaar gezet moet worden. Je stopt alle informatie die je nodig hebt in de engineering.” 

Met de toepassing van Rensa SKID’S en prefab elementen wordt de doorlooptijd in de Emergofabriek ook serieus ingekort. Door veel prefab installatiedelen in het productieproces te verwerken kunnen er aanzienlijk meer woningen geproduceerd worden per jaar. Bij Emergo geloven ze dat nieuwbouw of renovatie van een woning in vijf dagen de nieuwe standaard gaat worden.

Toekomst

“We delen de filosofie met Emergo dat industrialisatie op grotere schaal moet gaan plaatsvinden. De bouw moet van klassiek bouwen naar meer industrialisatie. Die innerlijke drive is bij Rensa aanwezig. De hobbels die daarmee gepaard gaan, ben je bereid samen te nemen. Onze samenwerking is dus niet alleen zakelijk leuk, maar ook écht leuk”, aldus Björn. De samenwerking in Groesbeek smaakt dan ook naar meer. “We hebben inmiddels digitale modellen ontwikkeld voor meerdere types Premodu-woningen. Deze zullen in het eerste kwartaal van 2023 gerealiseerd worden.” Ook bij Emergo kijken ze uit naar de toekomst: “Als Emergo zijn wij altijd ambitieus, niet zomaar tevreden met ‘goed’. Diezelfde drive zien we ook bij Rensa. Dat werkt heel comfortabel.”