Schaarste zorgt voor stijging staalprijs

Al vanaf november 2020 stegen de staalprijzen fors, maar ook in het begin van 2021 blijft de staalprijs flink stijgen, meldt 'Het Staaljournaal' van Noviostaal.
 

Europa's grootste staalfabrikant kondigde begin december 2020 aan de basisprijs te verhogen met 50 euro naar een totaalprijs van 650 per ton en naar verwachting blijft die prijs mogelijk tot half 2021 een lichte stijging vertonen.

Oorzaak

Als oorzaak van de schaarste wordt onder meer de onverwacht veel sterker gestegen materiaalbehoefte van de automobielbranche genoemd. “Inderdaad is de vraag uit de automobielsector heel fors toegenomen, waardoor handelaren en service centers enerzijds hun voorraden snel zagen slinken, maar anderzijds door uitlopende levertijden de aanvoer van nieuw materiaal zagen stagneren”, schrijft Het StaalJournaal.

Ook de gestegen grondstofprijzen (ook de prijs van ijzererts is flink gestegen als gevolg van de enorme vraag), de hogere prijzen elders op de wereldmarkt en de 'meer dan tevredenstellende orderboeken' zorgen voor een forse prijsstijging.

Verwachting

"Het aannemelijk dat de huidige schaarste aan zal houden en daardoor zal het prijsniveau op de binnen-Europese markt in het 1e halfjaar 2021 waarschijnlijk een stabiele tot wellicht zelfs nog licht stijgende trend vertonen”, aldus het StaalJournaal.

“Een onzekere kwestie daarbij is natuurlijk hoe de COVID19-pandemie zich zal ontwikkelen, terwijl andere factoren van betekenis kunnen zijn of, respectievelijk hoe dan, de nieuwe Amerikaanse regering haar beleid aangaande importheffingen op staal zal wijzigen alsmede welke economische strategie richting China zij zal gaan voeren.”