Redactioneel

Beschikbaarheid


Er is een grote kans dat je de afgelopen tijd een alternatief hebt moeten zoeken voor een installatieproduct dat niet tijd leverbaar was.

De toeleverende industrie in bijna alle sectoren en dus ook in installatieland is grillig geworden. De grondstoffencrisis en Covid-19 zorgen ervoor dat prijzen stijgen en de beschikbaarheid van onderdelen van toeleveranciers lang niet altijd zeker is. En dat is in de drukte en hectiek van het gemiddelde installatiebedrijf een vervelend gegeven. Iedereen heeft hiermee te kampen, ook de groothandel. 

Naast de technische specificaties, de toepassingsmogelijkheden en de prijs is de factor 'beschikbaarheid' een belangrijker onderdeel geworden van onze puzzel naar het beste advies en product voor onze klanten. 

Favoriet

Het is natuurlijk vervelend wanneer je favoriete merk warmtepomp of het in de aanvraag voorgeschreven product even niet op de plank ligt. Zeker wanneer het een product is waar je je als vakman in verdiept hebt, waarvan je de regeling snapt, en waarin je het vertrouwen hebt dat het de beste oplossing is voor je project.

Creativiteit

Maar dit vraagstuk prikkelt ook de creativiteit, de vakkenis en het vermogen om in oplossingen te denken. Het zijn puzzels waar we binnen het adviesbureau binnen de groothandel inmiddels wel wat ervaring in hebben opgebouwd. Het adviseren, produceren en beoordelen van complexe technische ontwerpen is ons specialisme.

Alternatieven

We werken steeds vaker dat het verstandig is om in het offertestadium al na te denken over mogelijke alternatieven, of op zijn minst de beschikbaarheid te checken. Dit betekent weliswaar extra druk op werkvoorbereiding, maar het voorkomt teleurstellingen wanneer je op de bestelknop wilt drukken.

Alternatieven kunnen soms zels beter, goedkoper en sneller beschikbaar zijn. Meer aandacht voor de grilligheid van de markt, zorgt voor een beter verwachtingsmanagement voor iedereen. 

Ruimte krijgen en nemen

We willen natuurlijk altijd voorkomen dat een installateur misgrijpt. Als groothandel vinden we het vooral belangrijk om altijd in gesprek te blijven, en mee te denken in oplossingen. Zo heeft een installateur een product soms pas later nodig dan op het moment van de bestelling. Dat biedt ruimte. Ook maken we situaties mee waarin we tijdelijk een alternatief leveren voor een project, en op een later moment het juiste onderdeel leveren. Juist in dit soort situaties komt de meerwaarde naar boven van de groothandel net veel kennis van techniek én een brede blik op de beschikbaarheid van producten én alternatieven. Samen lossen we de puzzel op. 

Roland Koenders (55 jaar) heeft HTS Energietechniek gestudeerd en is sinds 2004 technisch adviseur en projectbegeleider bij Rensa Techniek, de adviesafdeling van de groothandel. Hij ondersteunt de buitendienst die installateurs bezoekt, en begeleidt klanten in technische vraagstukken.