Productnieuws

Bouw een dossier op en toon dat je kwaliteit levert met WKB SERVICES

Lever jij kwaliteit? En … kan je dat aantonen? De Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) eist dat jij bouwt volgens het Bouwbesluit én installaties functioneren. Ubbink helpt je om dat waar te maken. Met WKB SERVICES bouw je een dossier op om de toets van de kwaliteitsborger te doorstaan.

WKB SERVICES is een samenwerking van (kwaliteitsborger) PlanGarant en Ubbink. Samen zorgen zij ervoor dat adviezen gevalideerd worden, plannen getoetst zijn en werkzaamheden op de bouwlocatie geïnspecteerd worden. Bij ingebruikname kan daarnaast het functioneren van de gebouwen en installaties getest worden.

Door je plannen en werkzaamheden te laten toetsen, toon je aan dat je kwaliteit levert. Dit wordt belangrijker dan ooit. In 2022 treedt de nieuwe wet in werking, maar komend jaar wordt al 10% van de woningbouwprojecten getoetst volgens de Wkb.

Wat verandert er?

Het toezicht verandert. Niet de gemeente maar een onafhankelijke kwaliteitsborger controleert het ontwerp, de uitvoering en de oplevering. Hij doet dat aan de hand van een instrument, waarin dossiers en rapportages zijn opgenomen. Als (onder)aannemer of installateur moet jij bewijzen dat er gewerkt is volgens het Bouwbesluit 2012. Je moet dus een dossier opbouwen.

Daarnaast geldt voor alle bouwwerken dat de aansprakelijkheid voor (onder)aannemers wordt verruimd. Ook daarom moet je alles goed documenteren.

Wanneer krijg je te maken met de kwaliteitsborger?

De kwaliteitsborger ziet erop toe dat de opdrachtgever de kwaliteit krijgt die beloofd is. Hij toetst plannen, ontwerp en tekeningen bij de vergunningsaanvraag. Op de bouwlocatie neemt hij steekproeven. Bij de ingebruikname test hij de prestaties. Pas als op alle fronten aan de eisen is voldaan, ondertekent de kwaliteitsborger het opleverdossier.

Ben jij Wkb-gereed?

Bij die vraag zullen niet veel installateurs en aannemers de vinger opsteken. En – eerlijk is eerlijk – sommige zaken moeten in de praktijk nog vormgegeven worden. Toch is het van belang dat je voorbereid bent. Daar gaat Ubbink je bij helpen. Op onze site vind je animaties die je in vogelvlucht door de Wkb leiden. Whitepapers om je in te lezen. En, we geven antwoord op de vragen die ons gesteld zijn. Daarnaast neemt Ubbink je mee naar de Wkb-praktijk; we doen verslag van onze ervaringen. Zo zorgen wij ervoor dat jij je antwoord klaar hebt als jou gevraagd wordt: lever jij aantoonbaar kwaliteit?

ubbink.nl/wkb