Productnieuws

Caleffi: Legionellagevaar bij ontsmetting ten tijde van COVID-19

De crisis van de laatste maanden als gevolg van het COVID-19-virus heeft ertoe geleid dat veel accommodaties en commerciële voorzieningen, zoals spa's, hotels, restaurants en residenties, gedwongen moesten sluiten met een lange periode van inactiviteit tot gevolg en sanitaire installaties die lange tijd niet in werking waren.  

Het gevolg hiervan is stilstaand water waarbij zones blootgesteld worden aan gevaarlijke bacteriële groei veroorzaakt door onder andere legionella in het water. Reden te meer om de wettelijke voorschriften te volgen die beschreven staan in de Richtlijnen rond Legionellapreventie van 2015 én de RIVM-richtlijnen die bepalen dat deze installaties altijd een ontsmettingsbehandeling - zowel thermisch als chemisch - moeten ondergaan vooraleer ze opnieuw in werking worden gesteld. 

Grondige desinfectie

Een grondige desinfectie van sanitaire installaties is noodzakelijk voordat voorzieningen opnieuw opengaan. Stilstaand water moet worden verwijderd en het volledige watercircuit, van hoofdnet tot aftapkraan, moet worden gespoeld met heet water tussen 60 en 70 graden. 

De elektronische mengventielen van Caleffi, LEGIOMIX® en LEGIOMIX®2.0, zijn legionellaveilige oplossingen, gebaseerd op regeling, registratie, archivering, automatisering en signalisering. Met deze elektronische mengventielen kan men een compleet systeem voor thermische desinfectie realiseren ter preventie van de groei van de legionellabacterie. De Caleffi LEGIOMIX® is een kostengunstige oplossing, zonder nodeloos complexe elektronica.

Lees meer