Redactioneel

Dit staat jou (en andere installateurs) te wachten in 2021

Opkrabbelen, doorpakken en innoveren. Dat zijn de sleutelwoorden voor 2021. Rensa blikt terug op een bewogen jaar en kijkt alvast vooruit met een aantal trends en bevindingen.

Corona hakt erin

Sinds maart 2020 is de wereld in de greep van Covid-19. Primaire zorg: hoe houden we elkaar gezond? In het voorjaar was het even spannend of fabrikanten en groothandelaren de voorraden op peil konden houden. Dat is gelukt en dat is een groot compliment naar leveranciers, eigen medewerkers en klanten.

De impact op de installatiesector lijkt, vergeleken bij andere sectoren, beperkt. Wel voorziet de branche voor 2021 een omzetdaling van enkele procenten in het totale volume. Het is niet de verwachting dat die pijn bij installateurs in de woning- en utiliteitbouw groot is.

Kennis op afstand

De coronacrisis betekent wel dat het fysieke contact minder is. Dus: minder bezoeken van vertegenwoordigers, projectondersteuning op afstand, geen balietrainingen en aanvullende maatregelen op contactmomenten. Juist terwijl kennisoverdacht, persoonlijk contact en het waarde toevoegen door technische ondersteuning onze pijler is.

Wél hebben we nu TechTalk, een online programma waarin we het gemis aan kennisoverdracht gaan goedmaken. Ook nieuw is Rensa Academy, het online portal waar onze kennis-op-afstand is gebundeld.

Herpakken en perspectief

Marktonderzoekers zien dat de totale bouw- en installatiemarkt na 2021 weer goed herpakt. En dat moet ook wel: de krapte op de nieuwbouwmarkt en de keiharde klimaatdoelstelling van energieneutraal in 2050 vragen om tempo in nieuwbouw en in verduurzaming. Dat is natuurlijk goed nieuws voor installateurs. Komend jaar moeten gemeenten hun wijk-voor-wijk-aanpak voor de energietransitie af hebben.

Verkooprecords

De installatiebranche heeft een prima jaar gehad. Afgelopen jaar werd bekend dat zowel de ketel- als de warmtepompmarkt flink groeit en dat zijn belangrijke indicatoren. In 2019 werden er 25% meer warmtepompen verkocht en de ketelverkoop steeg met 4%. De verwachting is dat de stijging van de warmtepompmarkt doorzet en dat de ketelmarkt zich stabiliseert. Het ziet ernaar uit dat de warmtepomp ook in de bestaande bouw verder gaat doordringen.

Trend: Vakmanschap CO

Komend jaar wordt de Gasketelwet belangrijk. Installateurs moeten voor april 2022 zorgen dat hun bedrijf en alle monteurs het zogeheten Vakmanschap CO-certificaat op zak hebben. Dit wordt afgegeven na een theorie- en praktijkexamen die samen borgen dat het werk aan de gasgestookte installatie op het juiste niveau wordt uitgevoerd.

Vanaf 2022 is het certificaat verplicht voor het plaatsen en onderhouden van cv-ketels. Zowel installateurs als ook opdrachtgevers zijn vanaf dat moment strafbaar wanneer dit niet goed geregeld is.

EPC wordt BENG

Installateurs in de nieuwbouw krijgen te maken met nieuwe bouwregelgeving. Het dimensieloze EPC-getal wordt vervangen door BENG, dat bouwers dwingt om op drie vlakken energiezuinige maatregelen te treffen. Zo is de energiebehoefte vastgesteld in kWh per m2/jaar (BENG 1); dit zal vooral maatregelen aan de schil betreffen.

BENG 2 stelt grenzen aan het primair fossiel energiegebruik door zuinige installatietechniek. Denk hierbij aan lagetemperatuurverwarming en effectieve ventilatietechniek.

Derde indicator BENG 3 beveelt een aandeel hernieuwbare energie door bijvoorbeeld warmtepompen, zonneboilers of andere duurzame technieken toe te passen.

Koeling steeds belangrijker

Alleen al aan de verkoopcijfers van de airco’s was het te zien: koeling krijgt een steeds grotere rol. Daar komt bij dat komend jaar ook de TOjuli van kracht wordt. Dit betekent dat in de nieuwbouw extra maatregelen getroffen moeten worden om opwarming te voorkomen. Dat leidt weer tot een grotere rol voor ventilatiesystemen die kunnen koelen, maar ook de koelfunctie van de warmtepomp wordt een belangrijker selectiecriterium.

Lagere temperaturen

Op alle fronten gaat de gebouwde omgeving af van hoge aanvoertemperaturen voor verwarming en tapwater. Dat betekent in de eerste plaats dat het ontwerp steeds belangrijker wordt. De marges worden kleiner en fouten zijn direct voelbaar in rendement en comfort.

Dimensionering van leidingwerk, maar ook afgiftesystemen als lagetemperatuurradiatoren en vloerverwarming zullen nadrukkelijker in de belangstelling komen te staan. Voor tapwater komt de buffer terug en dus ook de berekening om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende tapwater is.

Prefab en engineering

Het aantal vakmensen is nog steeds een punt van zorg. Daarnaast worden doorlooptijden op de bouw korter en is er een sterke focus op faalkostenreductie om de marges op peil te houden. Investeren in werkvoorbereiding en prefabricering is dus verstandig. Dat blijkt wel uit de groei van Rensa Techniek, die voor installateurs ontwerpt en engineert.

Daarnaast staat de afdeling prefab, van kleine montagehandelingen tot complete installatie-skids, flink in de belangstelling. Twee belangrijke trends waar Rensa dus in kan ondersteunen.

Binnenklimaat

Nog nooit zo vaak viel het woord ventilatie: de bewaking van het binnenklimaat is door Covid-19 goed op de agenda gekomen. Scholen moesten allemaal de effectiviteit van hun ventilatiesysteem aantonen en er komt 360 miljoen euro vrij om dit te verbeteren. Ook op kantoren is het robuust ventileren het credo en in woningen groeit het bewustzijn van de waarde van (voorverwarmde) ventilatielucht. Er is veel vraag naar vraaggestuurde systemen en meetmiddelen om die binnenklimaatkwaliteit vast te stellen.