Redactioneel

Dit zijn de 6 grootste trends rondom binnenklimaat

Mensen willen comfort en energiebesparing. Dat vraagt om meer aandacht voor isolatie, ventilatie en systeemkeuzes voor warmteopwekking. Het binnenklimaat komt hoger op de agenda. Een aantal trends.

Meer en zwaarder isoleren

Het terugdringen van de warmtevraag is niet voor niets de eerste stap in de Trias Energetica. De energietransitie pepert het elke consument in: ga vloeren, zolders en spouwmuren isoleren, ga naar dubbel, of het liefst nog triple glas. Al is het maar omdat een warmtepomp met laagtemperatuur verwarming in een slecht geïsoleerde woning tot comfortproblemen of een hoge energierekening kan leiden.

Frisse lucht niet langer bijzaak

Betere isolatie en een hogere luchtdichtheid vergroten de rol voor goede ventilatie. Frisse lucht is niet meer vanzelfsprekend wanneer een gebouw potdicht is. En dat kan leiden tot comfortproblemen: vochtoverlast, schimmel, slecht geventileerde slaapkamers of muffe kantoren. Het binnenklimaat is niet langer een sluitpost in een ontwerp van een gebouw, maar een sleutelvoorwaarde. Een factor die bovendien tot energiebesparing kan leiden.

Meten is weten

Temperatuur, CO2 en vocht zijn heel simpel te meten. Trend in installatieland is dat deze data per ruimte verzameld en geïnterpreteerd kan worden. Ook eenvoudige woonhuisinstallaties kunnen gaan denken als een geavanceerd gebouwbeheersysteem. Door vraaggestuurd te ventileren, wordt er enkel geventileerd waar en wanneer het nodig is. Een app laat bewoners en installateurs zien hoe een systeem presteert.

Nieuwe gereedschappen

Installateurs krijgen te maken met nieuwe gereedschappen en tools. Sensoren kunnen op elke plek de kwaliteit van het binnenklimaat meten, en deze informatie verzenden naar regelingen en apps. De smartphone of tablet is dan ook het nieuwste gereedschap voor de monteur. Het bundelen en interpreteren van al die informatiestromen is de uitdaging. Het inregelen van ventilatiesystemen, het meten van prestaties, zorgt ervoor dat je te maken krijgt met niet-alledaagse gereedschappen. Wat te denken van de blowerdoor-test voor luchtdichtheid, en de vleugelradanememometer voor ventilatiedebieten.

Comfortbeleving

Lage temperatuursystemen geven een ander comfortgevoel dan loeiende radiatoren. (link naar LTV animatie). Nachtverlaging is in goed geïsoleerde bouw minder van belang. Balansventilatie geeft een ander comfortgevoel dan ventilatie via raamroosters en mechanische afzuiging. Een dichtere schil betekent dat installatiegeluid relatief meer opvalt. En koudeval en luchtlekken kunnen tochtklachten veroorzaken. Kortom: de installateur heeft wat uit te leggen aan zijn klant.

Een ander verkoopverhaal

Een installateur gaat dus niet enkel meer techniek verkopen, installeren en onderhouden. Een installateur gaat ook advies geven over de omstandigheden waarin die techniek het best rendeert. Consumenten en professionele klanten worden kritischer en beter op de hoogte. Het advies van de installateur, en het nakomen van energiebesparingsbeloften zijn belangrijke nieuwe toegevoegde waarden. En nee verkopen of iets afraden, is ook een advies.