Productnieuws

3 redenen om duurzaam te combineren met HR

Zo veel mogelijk organisaties die zo duurzaam mogelijk warm water maken. Dan moet een warmwatersysteem niet alleen duurzaam zijn, maar ook financieel haalbaar. Want hoe meer bedrijven gebruik maken van zonne-energie of warmtepomptechniek, hoe beter voor ons milieu. Om dat te realiseren combineert A.O. Smith duurzaam met condenserende hoog rendement boilers.

1 | Financieel verantwoord

Bij het samenstellen van een warmwatersysteem streven ze altijd naar een zo duurzaam mogelijk financieel verantwoord systeem. A.O. Smith daarom naast duurzaamheid ook naar de investering en de terugverdientijd. Het zou mooi zijn om alleen nog gebruik te maken van duurzame energiebronnen waarvan de energie gratis is (zon, lucht etc.). Maar, we moeten in dit geval ook kijken naar de aanschafwaarde van de warmtepomp of het zonneboilersysteem. In veel gevallen is een volledig op zonne-energie of warmtepomptechniek gebaseerde warmwateropstelling geen financieel verantwoorde investering.

2 | Zekerheid van een hoge temperatuur

Een warmtepomp kan tegenwoordig hoge temperaturen bereiken (onze Aqua Booster kan tot 78°C) en bij uitsluitend solar zijn temperaturen van 80°C haalbaar. Of deze temperaturen behaald kunnen worden is echter afhankelijk van de beschikbare duurzame energie op dat moment.

Veel organisaties hebben dagelijks water nodig van 80°C voor hun industriële processen of voor de reiniging in agrarische bedrijven of in de gezondheidszorg. Ook voor ons comfort willen we te allen tijde de beschikking hebben over warm water. Dat betekent dat ons warmwatersysteem op ieder moment hoge temperaturen moet kunnen behalen. Dat is met alleen een warmtepomp of een systeem op zonne-energie op dit moment nog moeilijk haalbaar.

3 | Efficiënt gebruik maken van de beschikbare ruimte

Om aan de warmwatervraag op piekmomenten te kunnen voldoen moet je korte opwarmtijden kunnen realiseren. De ruimte op het dak (collectoren) en de technische ruimte zijn daardoor vaak niet toereikend voor een 100 procent solar of warmtepomp opstelling.

Duurzame hybride warmwateroplossing

In veel gevallen is op dit moment de technologie nog niet voldoende ontwikkeld om een warmwaterinstallatie helemaal te voeden met duurzame energie. Hybride systeemoplossingen, waarbij de energie deels wordt opgewekt door duurzame bronnen zoals zonnewarmte en warmtepomptechniek en voor een deel door fossiele brandstoffen, zijn de uitkomst.

Duurzaam & condenserend

A.O. Smith combineert duurzame energie met condenserende (HR) techniek. Een condenserende boiler haalt het hoogste rendement door een optimale verbranding van het gas, maar ook door het onttrekken van de laatste restwarmte uit de rookgassen. Een rendement van 109% is heel gebruikelijk bij deze A.O. Smith producten.

Voordelen van een hybride warmwateroplossing:

  • Maximaal gebruik van duurzame energie
  • Hoge temperaturen
  • Beperkte technische ruimte en dakoppervlakte nodig

Wil je meer weten over duurzaam combineren met HR? Neem dan contact op. https://aosmithinternational.com/nl/over-ons/contact/