Redactioneel

Duurzaam douchen heeft vele vormen

 

Het aandeel tapwater in de energierekening is groot. Daarom is ook opwekking en opslag van warm water een belangrijke factor wanneer je een duurzaam installatie-ontwerp gaat adviseren. Waar moet je op letten?

Vaak wordt in verduurzamingstrajecten vooral naar de verwarmingsvraag gekeken. Bij de gemiddelde woning vormt tapwater ongeveer 45 procent van de energierekening, verwarming ongeveer een kwart. Het benodigde verwarmingsvermogen van een goed geïsoleerde woning daalt steeds verder, terwijl het tapwaterverbruik juist toeneemt. Hier zijn dus op het gebied van verduurzaming én energiekosten grote winsten te halen voor de eindgebruiker.

Uitdaging

Een standaard cv-ketel had normaal gesproken vermogen genoeg om in een woning als doorstroomtoestel of met een kleine voorraad te voorkomen dat je een koude douche krijgt. Deze ketel wordt niet meer toegepast in nieuwbouw. Met warmtepompen of een lage temperatuur warmtenet hebben we er een uitdaging bij om genoeg tapwater van voldoende temperatuur af te leveren. Ook bestaande woningen die geen gebruik meer gaan maken van aardgas hebben een oplossing nodig.

Warmtepomp en tapwater

De meeste warmtepompen hebben wel voldoende vermogen om een woning van voldoende tapwater te voorzien, maar hebben doorgaans meer tijd nodig om dit op te warmen. Daarom is een tapwatervat als buffer nodig, en dat betekent vooral installatieruimte.

De grootte van het vat is weer afhankelijk van de gezinssamenstelling. Vuistregel is ongeveer 60 liter per persoon per dag. Mocht de warmtepomp niet voldoende vermogen voor tapwater kunnen leveren, kan altijd een elektrisch element bijspringen. Dit verbruikt uiteraard wel meer elektriciteit maar met (extra) pv-panelen kan dit extra verbruik opgevangen worden.

In warmtepompland zijn legio smaken qua warmtepomp. Lucht/water, bodem gebonden, een ventilatielucht oplossing, PVT-warmtepomppanelen of een warmtepompboiler.

Advies

Rensa Techniek kan adviseren welke toepassing voor welk project het beste is. Dat geldt ook voor het type en grootte van het vat. Sommige fabrikanten hebben standaard configuraties, bijvoorbeeld in een “torenopstelling” van een warmtepomp maar in specifieke situaties is maatwerk nodig.

Zon-thermisch

Je kunt er ook voor kiezen om niet de warmtepomp als bron voor tapwater te pakken, maar zonnecollectoren het tapwatervat te laten vullen. Dan gaan er vlakke plaat collectoren het dak op, Deze kunnen een groot deel van de warmwaterbehoefte uit de zon-thermische energie onttrekken. De meer investering betaalt zich terug in gratis warmwater. En net als de warmtepomp is ook de zon-thermische oplossing via de ISDE-regeling gesubsidieerd.

Nog meer opties

Mocht in bestaande bouw een all-electric oplossing niet haalbaar zijn, is een hybride een goede tussenstap. Op dat moment verzorgt de HR-ketel weer volledig het tapwaterdeel van de installatie. In een volledig elektrische oplossing is ook een elektrische doorstromer een mogelijkheid. Deze kan direct een douche voorzien van warm water, bijvoorbeeld bij vervanging van een bad geiser, en is daarmee een prima pragmatische keus. Maar deze COP1-oplossing scoort qua rendement een stuk minder dan een warmtepomp of HR-ketel. Ook wordt er nog wel eens gekozen om in de keuken een close-in-boiler met een kokend heet water kraan te plaatsen, waardoor de ‘hoofdinstallatie’ zich qua tapwaterverbruik op de badkamer kan richten. Wie nog een klein beetje extra rendement voor het warmwater wil pakken, kan een douche-wtw overwegen. Hierbij zit een wisselaar in de afvoer van het douchewater, die de energie onttrekt uit het afgevoerde water, en dit hergebruikt om tapwater voor te verwarmen.

Verdieping loont

De ontwikkelingen gaan snel, en het is juist de eindgebruiker die steeds vaker en sneller informatie inwint om duurzamer te wonen. Ook professionals verdiepen zich vaker in duurzaam tapwater omdat er technisch steeds meer kan. De keuzes worden gemaakt op basis van techniek en de investering die er voor nodig is.

Belangrijk is dat een advies volledig en technisch juist is. Dit voorkomt teleurstelling in het ontwerp, de offerte of de uitvoering. Rensa Techniek kan installateurs helpen om een klantwens om te zetten in een goed technisch ontwerp en advies.