Productnieuws

Het stookseizoen 2022-2023: kansen en uitdagingen

De energietransitie draait op volle toeren: Inzetten op één verwarmingssysteem is niet wenselijk, want iedere woning vraagt om een eigen warmteoplossing. Met de mogelijkheden, die ATAG Verwarming biedt, wordt invulling gegeven aan onze visie rondom verwarmen. Daarbij staan drie duurzaamheidsstappen centraal: van ‘gewoon’ verwarmen met aardgas, hybride verwarmen tot all-electric en waterstof. 

Van 100% aardgas naar 100% waterstof

ATAG Verwarming ontwikkelt samen met Ariston Group verwarmingstoestellen, die werken op 100% waterstof. Zo wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan broeikasuitstootvermindering en energiebesparing.  

Waterstof is een belangrijke energiedrager in de wereldwijde overgang naar schone energie. Als lid van de European Clean Hydrogen Alliance wordt gewerkt aan verschillende projecten waarbij de inzet van100% waterstof centraal staat. In het eigen waterstoflaboratorium worden testen uitgevoerd met de zelfproductie van groene waterstof met nieuwe Multifuel,toestellen.  

En bijmenging? 

De markt is volop in beweging: Van hybride warmtepomp, warmtenetten, groen gas  tot waterstof – al dan niet met bijmenging. Wij zien waterstof als één van de wegen die leiden naar CO2 neutraal. De KIWA-certificering van de nieuwe ketelseries i- en P voor maximaal 30% bijmenging bevestigt dit. 

All-electric en hybride verwarmen

De Energion M hybride en all-electric warmtepomp is vernieuwd. De belangrijkste wijziging is het gebruik van R32 koudemiddel, waarmee de toestellen nog duurzamer hun werk kunnen doen, naast een verbeterde aansturing door de vernieuwde bedieningsinterface.  

Verwarmen met aardgas

De ATAG i-Serie en P-Serie zijn vernieuwd: Dankzij Flow Control - intelligent systeem dat de daadwerkelijke doorstroming in het toestel meet- vermindert het gasverbruik en elektrische energie en worden stromingsgeluiden voorkomen door de optimale pompsnelheid. Daarnaast is de i-Serie warmtepomp ready en geschikt voor 30% bijmenging waterstof.  Ook beschikbaar in Economizer (EC) modellen met rookgaskoeler-technologie.