Productnieuws

Optimaliseer de pompinstallatie; bespaar energie en verminder CO2-uitstoot

Bestaande pompinstallaties verbruiken tot wel 60% meer energie dan nodig voor de toepassing. De juiste pompkeuze en het correct inregelen levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2 belasting én de energiekosten. Grundfos Energy Check maakt verborgen besparingen zichtbaar. 

Energy Check – vind de verborgen besparingen

De door engineers van Grundfos uitgevoerde Energy Check geeft inzicht in de levenscycluskosten (LCC) van een of meer pompen. Zij onderzoeken de geïnstalleerde pompapparatuur en houden daarbij rekening met zowel de huidige als de toekomstige eisen van het systeem. Op basis van metingen en testen wordt een rapport verstrekt met de CO2-besparing, een overzicht van het rendement op de investeringen en de complete ‘life cycle costs”. Dit rapport kun jij gebruiken om een advies aan klanten uit te brengen. 

Boek de gratis Energy Check

Voordelen
1. Nauwkeurige indicatie van besparingspotentieel op basis van actuele pomp gerelateerde gegevens.
2. Er is geen datalogging nodig; alle benodigde pompgegevens worden geregistreerd op het moment van het bezoek.
3. Snel inzicht door efficiënt proces voor het verzamelen van de benodigde pompgegevens en het berekenen van mogelijke besparingen.  

CO2 verminderen doen we samen! 

CO2 reductie maken we met elkaar mogelijk. Daarom ontwikkelt Grundfos oplossingen en producten die duurzaam ingezet worden. En die helpen besparingen te realiseren op diverse gebieden; CO2-uitstoot, waterverbruik, kosten en hergebruik. 

Energy Check in de praktijk >