Wanneer veel warm water nodig is een gasgestookte of elektrische boiler de oplossing. Een voorbeeld hiervan is een hotel waar vooral in de morgen en avond gedoucht wordt. Omdat een boiler een grote voorraad heeft kan op de piekmomenten veel water geleverd worden.

Hierdoor kunnen meerdere tappunten gelijktijdig van warmwater voorzien worden. Met een relatief klein vermogen kan de boiler opgewarmd worden. Zowel direct gestookte boilers als indirect gestookte boilers kunnen worden toegepast.

Direct gestookte boiler
In een direct gestookte boiler vindt de verbranding plaats in een verbrandingskamer waarna het rookgaskanaal door de boiler heen loopt. In het rookgaskanaal wat tevens de warmtewisselaar is worden de rookgassen afgekoeld. De energie wordt hierbij overgedragen op het drinkwater waardoor deze in temperatuur stijgt. Als in de wisselaar de rookgassen voldoende worden afgekoeld gaan ze condenseren.

Naast gasgestookte boilers vallen elektrische boilers ook onder de noemer van direct gestookte boiler.

Indirect gestookte boilers
Bij een indirect gestookte boiler wordt de warmte niet in de boiler opgewekt maar bijvoorbeeld in een CV-ketel, warmtepomp of zonne-energie installatie. De boiler maakt gebruik van een wisselaar om de warmte over te dragen op het tapwater. Een interne warmtewisselaar is een buis die door het boilervat loopt en zo het tapwater verwarmt.

Bij een externe wisselaar wordt het koude water door een platenwisselaar gepompt, die het water op warmt. Een oplaadsysteem maakt gebruik van een externe wisselaar en heeft daardoor continue het volledige vermogen tot zijn beschikking. Hierdoor is er meer warmwater beschikbaar tijdens het tappen en is de voorraad eerder op temperatuur. Bij een externe wisselaar is een aanvullende pomp en regeling nodig.