Redactioneel

Dit is de grenswaarde van TOjuli


De grenswaarde voor het risico van oververhitting van nieuwbouwwoningen is vastgesteld. De TOjuli, die dit jaar parallel aan de nieuwe nieuwbouwnorm BENG wordt ingevoerd, zal er voor zorgen dat er steeds meer actieve koeling wordt toegevoegd aan woningen.

De zomers worden steeds warmer. In goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen moet het risico op oververhitting worden beperkt. Nieuwe woningen houden hun warmte namelijk beter vast. Directe zonintreding heeft een grote invloed op oververhitting, en dat kan in de zomer problemen opleveren.

Grenswaarde

Er is een indicator voor verlaging van het risico op oververhitting genaamd: TOjuli. De grenswaarde per 1 januari 2021 voor de TOjuli-indicator is: 1,20. Deze waarde is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht wordt gegeven in het risico op temperatuuroverschrijding in het gebouw. De TOjuli volgt automatisch uit de software van de Energieprestatieberekening volgens de NTA 8800. Een uitkomst kan zijn dat een bouwer door bouwkundige maatregelen, zoals glas of overstek, kan voldoen aan de eis.

Simulatieprogramma

Een berekening van temperatuuroverschrijding met een dynamisch simulatieprogramma kan specifieker voorspellen wat het risico op zo'n overschrijding is. Indien de TOjuli de grenswaarde van 1,20 overstijgt mag aan de hand van het dynamisch simulatieprogramma Gewogen Temperatuuroverschrijding (GTO) alsnog aangetoond worden dat het risico op oververhitting acceptabel blijft. De grenswaarde voor de GTO is vastgesteld op 450 uur volgens de uitgangspunten van de berekening.

Meer weten hoe TOjuli berekend wordt? Nieman Raadgevende Ingenieurs zet hier uit hoe de wetgeving werkt, en hoe je berekeningen maakt.

Passief en actief koelen

Woningen met een actieve koeling voldoen automatisch aan de TOjuli-eis. En dat betekent dat veel bouwers en ontwikkelaars standaard koeling zullen toevoegen aan hun woningontwerp. Let op: ook koeling die in die in de markt bekend staat als passieve koeling, bijvoorbeeld via de bypass van het ventilatiesysteem of via een bodemgebonden warmtepomp, wordt in TOjuli gezien als actieve koeling.

Hoe je in nieuwbouwwoningen kunt koelen, lees je hier.