Redactioneel

Dit zijn dit seizoen de trends in service en onderhoud

Installateurs gaan prat op hun service. De klant het beste bieden en ontzorgen is naast een vanzelfsprekend onderdeel van het vak ook een serieus verdienmodel. In dit artikel trends en tips om nog beter te presteren op dit vlak. 

Waar ben je steengoed in?

Wat we heel goed zien bij de groei van Rensa Techniek, het adviesbureau binnen de groothandel: installateurs maken keuzes in wat ze wel en niet doen. Je kunt nu eenmaal niet álles meer maken, want er komt heel veel op het bordje van installateurs. Zet het ene bedrijf vol in op het verkopen van montage-uren, kiest de ander voor meer energie richting advies, engineering of voor service en onderhoud. De één wordt nieuwbouwspecialist, de andere totaalinstallateur van E, S en W. Dat zijn bewuste keuzes. Zo kan ook service en onderhoud een specialisme worden.  

Instandhouding als vast onderdeel van je offerte 

Verkoop je techniek, of verkoop je warmte of comfort? Bij dat laatste is het raadzaam om niet alleen offertes te maken voor wat het kost om een installatie te maken, maar ook om de techniek voor de totale technische levensduur goed werkend te houden. Dan wordt goed inzichtelijk wat bijvoorbeeld een warmtepomp over 15 jaar aan onderhoud behoeft. 

De onderhoudskosten overstijgen vaak de initiële kosten. Met name professionele opdrachtgevers kijken en sturen steeds meer naar de zogeheten ‘total costs of ownership’. De TCO-gedachte gaat verder dan de standaard ‘terugverdientijd’, die vaak meer geënt is op energiebesparing in plaats van onderhoudskosten. 

Gasketelwet: nieuwe kijk op cv-ketels 

De Gasketelwet, wettelijk verplicht per 1 april 2022, dwingt onderhoudsbedrijven van cv-ketels de monteurs te examineren en de bedrijfsprocessen volgens het certificeringsschema in te richten. Dit betekent een zorgvuldige administratie van onderhoudsdata (CO-metingen, logboek). Deze operatie is de perfecte gelegenheid om het eigen verdienmodel eens goed onder de loep te nemen. De investering in vakmanschap, opleiding, meetapparatuur en installatiekwaliteit kan dan prima (gedeeltelijk) worden doorberekend aan de keteleigenaar.

Tip: maak wel goed inzichtelijk wélke extra dienstverlening de klant ontvangt. 

Beheer op afstand 

De betere toestellen hebben netwerkverbindingen die het mogelijk maken op afstand parameters of stooklijn in te stellen, en meldingen te krijgen van (dreigende) storingen. Het beheren van het ketel- of warmtepompenpark en het bewaken van installaties voor bijvoorbeeld scholen zorgt ervoor dat de effectiviteit van de servicemonteur enorm wordt verhoogd.

Je weet wanneer een installatie groen (functioneert prima), oranje (behoeft zorg) of rood (urgent) staat. De planning kan efficiënter, de monteur kan goed voorbereid en met de juiste materialen op pad. 

Veel aandacht voor ventilatie  

Frisse gezonde lucht krijgt door de coronacrisis eindelijk de aandacht die het verdient. Met name advies, onderhoud en service op het gebied van ventilatiesystemen is hot. Scholen investeren de komende jaren vele miljoenen in ventilatietechniek. Het reinigen van ventilatiekanalen of mv-boxen kan een standaard toevoeging zijn in het dienstenpakket van de installateur die toch al voor de cv-ketel, airco of warmtepomp over de vloer komt. 

Binnenklimaat: meetbare prestatie 

Doordat veel installatieprestaties meetbaar en te monitoren is, kun je ook prestatie afspraken met de klant maken. In plaats dat de opdrachtgever je enkel betaalt voor het maken van installatie, neemt hij nu voor een bepaald bedrag  en periode een gezond binnenklimaat af. Uiteraard binnen de gestelde kaders.  Deze denkwijze gaat in de richting van ‘energie as a service’. Het comfort of de energiebesparing van de eindklant wordt de basis van je verdienmodel. 

Betere materialen verdienen zich terug 

Soms zijn investeringen aan de voorzijde direct terug te vinden in verminderde zorgen tijdens het onderhoud. De vuil/luchtafscheider in de cv-installatie is een mooi voorbeeld. Deze appendage zorgt ervoor dat de kwaliteit van het cv-water blijft behouden. En dat is weer goed nieuws voor het verwarmingsrendement en onderdelen die mogelijk beïnvloed worden door magnetiet in de installatie, zoals de circulatiepomp. 

Circulariteit als verdienmodel 

Steeds meer professionele partijen geven aan dat circulariteit een belangrijk thema wordt. Dit betekent dat nadrukkelijker gekeken wordt naar de herkomst van materialen en de CO2-footprint. Dit kan tot verrassende keuzes leiden. In hoeverre zijn materialen te hergebruiken of recyclen. Rensa heeft met Rensa Refurbished hét programma waarbij installateurs onderdelen een tweede leven geven én garantievoordeel halen uit het hergebruiken van ingeleverde toestelonderdelen.