Redactioneel

Pandemie vergroot bewustzijn voor ventilatietechniek


Ventilatietechniek krijgt meer belangstelling dan voorheen. De focus op luchtkwaliteit door de Covid-19 pandemie zorgt voor meer informatie-aanvragen en opdrachten bij installatiebedrijven. Dit ervaart ook Rensa Techniek, het adviesbureau binnen de landelijke technische groothandel. Particulieren, bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden grijpen de pandemie aan om de luchtkwaliteit van gebouwen onder de loep te nemen.

In veel gebouwen worden de minimale Bouwbesluit-eisen op het gebied van ventilatie niet gehaald. Dit terwijl omwille van de volksgezondheid nu overal wordt geadviseerd om vooral robuust te ventileren. Omdat het buiten kouder is, betekent dit dat er eerder comfortklachten kunnen ontstaan.

Scholen: subsidieregeling

De zogeheten ‘Specifieke uitkering ventilatie in scholen’ (SUVIS) is een gemeentelijke subsidie om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijseren. In totaal is er dit jaar bijna 100 miljoen euro beschikbaar. In later stadium komt er nog 260 miljoen euro bij. De subsidie bedraagt maximaal 30 procent van de totale kosten, dus zowel van het materiaal als van de ontwerp-, bouw- en installatiekosten. Per schoolgebouw is maximaal een miljoen euro beschikbaar voor scholen met meer dan 2.000 leerlingen. Voor kleinere scholen ligt een kleiner bedrag klaar.

Kantoren: verduurzamen

Daarnaast grijpen bedrijven het verplichte thuiswerken van medewerkers aan om kritisch te kijken naar het kantoorvastgoed. Klimaatsystemen worden extra gecheckt om te kijken of ze ‘coronaproof’ zijn. Voor kantoren zijn er sowieso duurzaamheidsdoelstellingen die druk zetten op investeringen in installatietechniek. Alle kantoren moeten volgens afspraken in het Energieakkoord vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat pas ruim een derde van de kantoren aan deze ondergrens voldoet. 

In de komende editie van Rondom Rensa extra aandacht voor de technische trends in ventilatietechniek.

TechTalk

Check hier de afleveringen van Rensa TechTalk over onder meer ventilatietechniek.