Redactioneel

Scholen moeten ventilatie checken

Schoolgebouwen moeten uiterlijk op 1 oktober hun ventilatiesysteem hebben gecheckt. De maatregel is ingegeven door de vrees dat men name verouderde en recirculerende ventilatiesystemen bij zouden kunnen dragen aan verspreiding van het COVID-19-virus.

Bekijk het ventilatie assortiment 

 

Het is volgens onderwijsminister Arie Slob noodzakelijk dat alle scholen op korte termijn hun ventilatiesysteem gecontroleerd hebben, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Het is vooral belangrijk dat de ventilatiesystemen voldoen aan de minimale eisen van het Bouwbesluit. Voor de meeste scholen die voor 2012 zijn gebouwd betreft dit het Bouwbesluit voor bestaande bouw. Voor scholen van 2012 en later gelden de nieuwbouwregels.

Er komen dus geen nieuwe regels, maar er wordt scherper gestuurd op de bestaande regelgeving. Dit betekent wel dat adviseurs en installateurs te maken krijgen met vragen vanuit schoolbesturen. Wanneer een ventilatiesysteem niet aan de eisen voldoet, moeten de scholen contact opnemen met de lokale GGD.

Landelijke coördinatie

De minister heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) in het leven geroepen. Zij moeten in beeld brengen hoe de ventilatiesystemen op scholen in Nederland ervoor staan. Techniek Nederland-voorman Doekle Terpstra is voorzitter van het LCVS.

Extra ventileren

Het advies is om ruimhartig te ventileren, eventueel door extra te spuien door ramen open te zetten, en afhankelijk van de bezetting periodiek het ventilatiesysteem op een stand hoger te ventileren. Dat kan nu het buiten nog niet zo koud is prima. Een CO2-grenswaarde van 1200 ppm, omschreven in het Programma van Eisen voor Frisse scholen 2015 – klasse C vormt de leidraad. Een goed geventileerde ruimte blijft idealiter onder een grens van 800 ppm (Frisse scholen klasse A). Het RIVM adviseert op bij zwenkventilatoren en split-units van airconditioning te voorkomen dat de luchtstroom van persoon naar persoon wordt geblazen.

Run op CO2-meters

Scholen kunnen deze CO2-grens in hun lokalen makkelijk controleren met een CO2-sensor of meter. Voor nieuwbouwscholen, gebouwd vanaf 2015, zijn deze CO2-meters in de lokalen reeds verplicht. De aandacht voor schoolventilatie in het licht van Covid-19 zorgt voor extra vraag naar deze meetinstrumenten. Rensa heeft deze sensoren en meetapparatuur in het assortiment.

Waar vind je alle informatie?

  • De Rijksoverheid benadrukt het belang van ventilatie.
  • Voor de scholen komt er ook één centraal punt, waar alle informatie rondom ventilatie te verkrijgen is. Deze informatie is te vinden op weeropschool.nl/ventilatie. Daar kunnen zij terecht bij twijfels over hun eigen ventilatiesysteem. Eerder konden scholen hier al terecht voor protocollen rondom het coronavirus en voor onderwijs op afstand.
  • Een handreiking en adviezen over de check van de technische installaties is hier te vinden.
  • In contact komen met de ventilatiespecialisten van Rensa Techniek kan via deze link.
  • Alles over het programma Frisse Scholen, inclusief een programma van eisen vind je hier.