Productnieuws

Wil je voor je klanten het comfort verhogen en tegelijk de energiekosten van de cv-installatie verlagen?

Wanneer de warmte op de juiste wijze in het systeem wordt verdeeld, kan de gemiddelde temperatuur worden verlaagd. Voor elke graad die de gemiddelde temperatuur kan worden verlaagd, daalt het energieverbruik van het pand tussen 6% en 11%.

Thermostatische afsluiters en regelapparatuur kunnen in alle temperatuuromstandigheden volgens hun ontwerp efficiëntie werken. Door inregeling wordt het laagst mogelijke circulatiedebiet geïdentificeerd, waardoor het door de pomp verrichte werk en de energiekosten worden verminderd. 

Een vermindering van het energieverbruik met 20% tot 35% en een terugverdientijd van zes maanden tot een jaar zijn niet ongebruikelijk. Goed waterzijdig ingeregelde systemen maken het leven voor de bewoners comfortabeler, verlagen de levenscycluskosten van het gebouw voor de eigenaar en minimaliseren de milieu-impact. Een win-winsituatie voor iedereen! 

IMI Heimeier Eclipse radiatorafsluiters met AFC technologie (Automatic Flow Control) verzekert je van eenvoudige, snelle en betrouwbare waterzijdige inregeling. Oplossingen met deze technologie zijn zo ontworpen dat wanneer de afsluiter eenmaal op de juiste waarde is ingesteld, het gewenste debiet niet wordt overschreden, ongeacht het drukverschil. 

Hierdoor wordt het ruimtecomfort verzekerd en een geoptimaliseerd energieverbruik gegarandeerd. 

De Eclipse is leverbaar in een 10-150 l/h versie en een 30-300 l/h high flow versie (Eclipse 300) dé optimale oplossing voor HVAC-systemen met grote debieten, bijvoorbeeld lage temperatuur systemen met warmtepompen. 

Bekijk het assortiment